Praktijkondersteuners

De praktijkondersteuner vervult een begeleidende rol in de preventie van hart- en vaatziekten. Zo kan zij uw risicoprofiel op hart-en vaatziekten bepalen, geeft zij leefstijl- en dieetadviezen en begeleidt zij u met het stoppen met roken. Daarnaast controleert en behandelt zij patienten met chronische aandoeningen zoals Diabetes Mellitus type 2 (evt met insuline), astma/COPD en bezoekt zij ouderen thuis. Zij werkt volgens protocol en altijd onder supervisie van de huisarts.

Diabetes spreekuur

Bent u diabetes patient, dan vindt er iedere 3 maanden een controle plaats van de bloedsuiker door middel van een vinger prik. Daarbij wordt tevens de bloeddruk en gewicht gecontroleerd. Bent u goed ingesteld dan vindt deze kwartaalcontrole plaats bij de assistente. Eenmaal per jaar vindt controle plaats bij de praktijkondersteuner-somatiek. Deze jaarcontrole bestaat uit het doornemen van uw eventuele klachten, een uitgebreid bloed-en urineonderzoek, een voetonderzoek en het maken van een afspraak bij de oogarts. Daarnaast wordt er voorlichting en uitleg gegeven over uw diabetes, leefstijl en beweging. Zo nodig wordt uw medicatie aangepast. Wordt u met insuline behandeld, dan vindt zowel de kwartaal als voor de jaarcontrole plaats bij de praktijkondersteuner-somatiek. Alle medicatie wijzigingen gaan in overleg met de huisarts.

COPD spreekuur

Bent u COPD (Chronisch Obstructief Longlijden) patient, dan wordt u 1x per jaar gezien door de praktijkondersteuner-somatiek. Door middel van een longfunctietest (spirometrie) en een uitgebreide vragenlijst wordt beoordeeld hoe het met de conditie van uw longen is. Er wordt voorlichting gegeven over COPD en over een juist gebruik van inhalatie medicatie. Aanpassing van luchtweg medicatie vindt altijd in overleg plaats met de huisarts.

Ouderen spreekuur

Sinds kort zijn wij gestart met een project, waarin wij ouderen van 75 jaar of ouder bezoeken. De praktijkondersteuner-somatiek, brengt in kaart hoe het thuis gaat en waar in de thuissituatie tegenaan gelopen wordt. Zij neemt verschillende vragen met u door, bekijkt de medicatie en voert zo nodig een geheugentest uit. Gezamenlijk bekijken huisarts en praktijkondersteuner vervolgens wat voor u de beste hulp is om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen.


Praktijkondersteuner GGZ spreekuur

De huisarts kan u doorverwijzen naar het spreekuur van de praktijkondersteuner-GGZ (POH-GGZ) voor milde psychische klachten. Bijvoorbeeld bij depressieve-, burn-out- of angstklachten, relatie- en opvoedproblematiek, rouw of de verwerking van een ernstige ziekte die u of uw naasten treft.
Zij heeft hiervoor de juiste kennis en meer tijd dan de huisarts: hun consult duurt 30 minuten. Vaak bezoekt u de POH GGZ meerdere keren. Soms blijkt dat u langdurig en meer gespecialiseerde hulp nodig heeft. Dan verwijst zij u in samenspraak met u en de huisarts gericht door. Zo nodig bieden ze u begeleiding bij het overbruggen van de wachttijd.