Speciale verrichtingen

Huisartsspreekuur

Kleine chirurgische ingrepen

het verwijderen van o.a. moedervlekken, wratten, vetbulten of wigexicisies bij ingegroeide teennagels.

Gynaecologische ingrepen

het inbrengen van een (Kyleena/Mirena/koper-) spiraal

ABPM 30 minuten – bloeddrukmetingen

op indicatie wordt uw bloeddruk met intervallen gemeten

Assistente-spreekuur

Bloeddrukcontrole

op indicatie

CRP meting

de hoogte van dit ontstekingseiwit in uw bloed zegt ons iets over de mate van infectie en helpt ons bij het beslissen of u antibiotica nodig heeft

ECG (electrocardiogram)

op indicatie kan er een hartfilmpje worden gemaakt om te beoordelen of er sprake is van een hartaandoening

Enkel/arm- index

met een doppler apparaat wordt de bloeddruk aan uw armen en benen gemeten, om de mate van doorbloeding van uw benen vast te stellen

Glucosecontrole

op indicatie of bij uw 3 maandelijkse en jaarlijkse diabetescontrole

Hb meting

op indicatie om te beoordelen of er sprake is van bloedarmoede

Hechtingen verwijderen

Injecteren

oa vitamine B12

Oren uitspuiten

bij verstopte oren door oorsmeerproppen

Spirometrie

een longfunctietest, om uw longinhoud te bepalen bij verdenking of controle van astma of COPD

Uitstrijkjes

in het kader van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Urineonderzoek

uw urine wordt onderzocht op infecties, eiwit of bloedverlies

Wonden verbinden

Wratten behandeling