Gooise Huisartsen is door NPA geaccrediteerd. We zijn erg trots dit keurmerk voor excellente huisartspraktijken te mogen dragen. Een huisartsenpraktijk krijgt dit merk alleen als zij aan strenge eisen voldoet. Dit om aan patiënten te laten zien dat Gooise Huisartsen Huizen kwaliteit levert die door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) bewaakt wordt.

Wat houdt dit in?

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de wetenschappelijke vereniging van huisartsen, heeft dit keurmerk ontwikkeld. NPA accreditatie is hét kwaliteitskeurmerk en dé methode voor systematisch verbeteren van de praktijk. Met dit keurmerk laat een huisartsenpraktijk zien dat zij kwaliteit belangrijk vindt en dat zij blijvend en systematisch werkt aan verbetering.

Noemenswaardige kwaliteit op het gebied van praktijkvoering, medisch handelen en patiënten oordeel. Het keurmerk zorgt voor transparantie en laat zien dat de praktijk gericht werkt aan kwaliteitsverbetering naar de landelijk vastgestelde normen.

Het NPA stelt het als volgt:

Als patiënt/cliënt wilt u er zeker van zijn dat uw huisartsen- of verloskundigenpraktijk u de best mogelijke zorg verleent. Maar hoe weet u nu hoeveel waarde een praktijk hecht aan kwaliteit van praktijkvoering en geleverde zorg? Het antwoord: met het keurmerk NHG-Praktijkaccreditering  

Hoe komt een praktijk aan een keurmerk?

Een door NPA gekeurde praktijk voldoet aan landelijk vastgestelde normen en werkt gericht aan kwaliteitsverbetering. Om dit te kunnen vaststellen is de praktijk eerst helemaal doorgelicht. Daarna zijn onderzoeksgegevens op het gebied van organisatie en praktijkvoering, medisch handelen en de mening van patiënten/cliënten vergeleken met andere praktijken. Op basis van een NPA-rapportage zijn vervolgens verbeterplannen opgesteld. Een NPA-auditor houdt jaarlijks de vinger aan de pols om na te gaan of de verbeteringen zijn uitgevoerd en of er nog aan de voorwaarden wordt voldaan.

Uw mening telt!

Als patiënt/cliënt heeft u invloed op het keurmerk van uw praktijk. Als belangrijk onderdeel van het toetsingsproces wordt er naar de mening van patiënten/cliënten gevraagd. Uw mening blijft dus van belang. De praktijk wil zich steeds blijven verbeteren. Heeft u ideeën, opmerkingen of klachten? De praktijk neemt uw opmerkingen graag in ontvangst!

Verlenging keurmerk

NPA verricht de certificering van de huisartsen- of verloskundigenpraktijk met grote zorg. Echter, ook als een praktijk het kwaliteitskeurmerk heeft gekregen, blijft de praktijk zelf verantwoordelijk voor het leveren van goede en verantwoorde zorg. Voldoet de praktijk aan deze voorwaarden, dan wordt het NHG-keurmerk toegewezen. Elk jaar bezoekt de accrediteur de praktijk opnieuw om te beoordelen of de praktijk zich houdt aan de gemaakte afspraken en in hoeverre ontwikkelingen in het verbeteringsplan zijn verwerkt. Het keurmerk wordt telkens verleend voor één jaar.