Medewerkers

Artsen

Mw. dr. Fenny Beukers
Huisarts – BIG Register 19921703101
Werkzaam op maandag t/m woensdag in Blaricum

 

 

 


Mw. drs. Pien Dagevos
Arts – BIG Register 19926528701
Werkzaam op donderdag in Blaricum

 

 

 


Dhr. drs. Jim de Vos
Huisarts – BIG Register 49916209401
Ook geregistreerd als Huisarts-Echografist bij het CHBB

Werkzaam op vrijdag in Blaricum

 

 


Praktijkondersteuner Huisarts Somatiek (POH-S)

Mw. Ilja Hijmans
Diabeteszorg, Astma/COPD, CVRM, Kwetsbare ouderen
Werkzaam op maandag & donderdag op onze locatie Lindenlaan in Huizen,
dinsdag & woensdag op onze locatie Kastanjelaan in Huizen

 

 


Praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ)

Mw. drs. Rozemarijn van Kooten
Kwaliteitsregister Jeugd Master-psycholoog: 130001996
Werkzaam op maandag en vrijdag op onze locatie Kastanjelaan in Huizen

Klik hier voor meer informatie

 

 


Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH)

Mw. Angela van Dijk
spreekuur ondersteuner huisarts i.o.

Klik hier voor meer informatie

 

 


Praktijkassistentes

 

Mw. Michelle van der Pol
praktijkassistente

 

 

 


Mw. Lotte van der Mooren-Spaltman
praktijkassistente

 

 

 


 

Praktijkmanager

Mw. Susanne Bak-van Leeuwen
praktijkmanager